Parki Narodowe

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Utworzony 4 sierpnia 1973 r., woj.podkarpackie .

Powierzchnia Parku – 201 ha.

Pow. ochrony:
- ścisłej 184,25 km2
- częściowej 107,77 km2;


Oficjalna strona Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Bieszczadzki Park Narodowy

Mapa Bieszczadzki Park Narodowy, źródło: Oficjalna strona BPN

Bieszczadzki Park Narodowy to tereny niezwykle malownicze, z czystymi strumieniami, lasami i górskimi łąkami, nazywanymi połoninami. Park ten wchodzi w skład międzynarodowego polsko-słowacko- ukraińskiego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Ochroną ścisłą objęte jest 70 % terenu parku. Najwyższy szczyt Tarnica (1346 m n.p.m.) położony jest w centrum parku.

Występują tu dwa piętra roślinności: piętro regla dolnego i piętro połonin. Lasy bukowe graniczą bezpośrednio z połoninami porośniętymi olszą zieloną, licznymi gatunkami zielnymi (głównie trawami) oraz krzewinkami borówki czarnej i brusznicy. W strefie połonin występują też rozległe, pozbawione roślinności obszary bloków skalnych, gołoborzy, rumoszu. Największe połoniny w parku to: Połonina Wetlińska, Caryńska i Bukowska.

Flora parku to ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, ok. 300 gatunków grzybów kapeluszowych. Wiele jest roślin mających jedynie tu stanowiska, np. ciemiężyca biała, tojad taurycki, endemity karpackie: pszeniec biały i wilczomlecz karpacki. Ponadto występuje tu: różeniec górski, zawilec narcyzowy, pierwiosnek długokwiatowy, driakiew lśniąca, języcznik zwyczajny (paproć zespołu jaworzyny górskiej).

Fauna parku to ponad 200 gatunków kręgowców, w tym ok. 40 gatunków ssaków. Występują tu : ryś - symbol parku, niedźwiedź brunatny, żbik, wilk, lis, borsuk, wydra, bóbr. Do dużych ssaków należą dziki, sarny, łosie, jelenie karpackie, żubry. Wśród ok.130 gatunków ptaków występują m.in.; puchacz, puszczyk uralski, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł przedni, gadożer, bocian czarny. Nad wodami można spotkać zimorodka i pluszcza, a w paśmie połonin płochacza halnego i siwerniaka. Spośród 7gatunkow żyjących tu gadów charakterystyczny dla tego regionu jest wąż Eskulapa.

Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Oprócz turystyki pieszej, konnej, a zimą na nartach (wyłącznie po wyznaczonych szlakach), rozwija się też turystyka pobytowa w okolicach Jeziora Solińskiego oraz w wioskach w otulinie parku. Najbliższym miastem są Ustrzyki Dolne oddalone od granic parku 45 km. W Wołosatem, niedaleko Ustrzyk Górnych znajduje się stadnina koni huculskich

PREZENTACJA PROJEKTU - PARKI NARODOWE W POLSCE