Witaj na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA” – dofinansowanie zakupu podręczników

W roku szkolnym 2014/2015 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach II, III i VI szkoły podstawowej. Rodzice uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539,00 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
- 225,00 zł dla uczniów klas II, III szkoły podstawowej,
- 325,00 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi prosimy o zgłaszanie się po wnioski do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni przez cały okres wakacji.
WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „WYPRAWKA SZKOLNA”