Witaj na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1 września 2015 r. (wtorek)

- godz. 9.00 – Msza św. – Kościół szkolny

- godz. 10.00 – oddziały przedszkolne,

- godz. 10.00 - klasy I – VI – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów naszej szkoły na placu apelowym przed głównym wejściem do budynku szkołyMasz problem? Daj sobie pomóc.
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!
116 111 – pod tym numerem anonimowo i bezpłatnie każdy młody człowiek może uzyskać pomoc i wsparcie. Eksperci pomagają też rodzicom i nauczycielom pod numerem 800 100 100. Czytaj więcej...Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA” – dofinansowanie zakupu podręczników.


W roku szkolnym 2015/2016 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach III szkoły podstawowej.

Rodzice uczniów klas III szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574,00 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).


Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
- 225,00 zł dla uczniów klas III szkoły podstawowej,


Zgodnie z wytycznymi prosimy o zgłaszanie się po wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni.

Ważne!

Zmiany dotyczące reformy podręcznikowej wprowadzone od roku szkolnego 2015/2016

Plakat informacyjny dla rodziców

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni

serdecznie zaprasza Rodziców do zapisu swojego dziecka do oddziału przedszkolnego (rocznik 2010)
lub do klasy pierwszej (rocznik 2009, 2008) na rok szkolny 2015/2016.
Przyjmowanie kart zgłoszeń, wniosków wraz z załącznikami odbywać się będzie w terminie
od 02.03.2015 r. do 20.03.2015 r. dla oddziałów przedszkolnych,
natomiast dla klasy I od 02.03.2015 r. do 31.03.2015 r.
w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.
Karty zgłoszeń, wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły w zakładce
REKRUTACJA 2015/2016 - oddział przedszkolny oraz klasa I

Oferta szkoły:

Prezentacja - oferta szkoły;

Prezentacja - zasady rekrutacji;