Witaj na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni


REKRUTACJA 2016/2017

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni serdecznie zaprasza

Rodziców do zapisu swojego dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.
Przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami odbywać się będzie w terminie od 01.03.2016 r. – 31.03.2016 r.
w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.30.
Karty zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły należy złożyć do dnia 15.03.2016 r.
Karty zgłoszeń, wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Pełna oferta szkoły zostanie przedstawiona w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 17.00
w sali gimnastycznej, kiedy odbywać się będzie DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY,
na który serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z roczników 2009, 2010.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Kryteria

Kryteria

Kryteria

Wniosek do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie oddział przedszkolny

Zarządzenie - terminy rekrutacji.


KLASA I

RODZINA 500 +


Masz problem? Daj sobie pomóc.
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!
116 111 – pod tym numerem anonimowo i bezpłatnie każdy młody człowiek może uzyskać pomoc i wsparcie. Eksperci pomagają też rodzicom i nauczycielom pod numerem 800 100 100. Czytaj więcej...Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA” – dofinansowanie zakupu podręczników.


W roku szkolnym 2015/2016 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach III szkoły podstawowej.

Rodzice uczniów klas III szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574,00 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).


Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
- 225,00 zł dla uczniów klas III szkoły podstawowej,


Zgodnie z wytycznymi prosimy o zgłaszanie się po wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni.

Ważne!

Zmiany dotyczące reformy podręcznikowej wprowadzone od roku szkolnego 2015/2016

Plakat informacyjny dla rodziców