Witaj na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w BochniRządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA” – dofinansowanie zakupu podręczników

W roku szkolnym 2014/2015 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach II, III i VI szkoły podstawowej. Rodzice uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539,00 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
- 225,00 zł dla uczniów klas II, III szkoły podstawowej,
- 325,00 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi prosimy o zgłaszanie się po wnioski do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni przez cały okres wakacji.
WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „WYPRAWKA SZKOLNA”


INFORMACJA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

W dniach od 26 maja 2014 roku do 02 czerwca 2014 roku w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie szkoły przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do klasy 1 wraz z wymaganymi załącznikami na rok szkolny 2014/2015.

Dyrektor szkoły informuje, że szkoła dysponuje jednym wolnym miejscem w klasie 1.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się zgodnie z procedurami rekrutacji oraz terminami wyznaczonymi w Zarządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni z dnia 20 lutego 2014roku.

Wzory wniosków dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS I

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ODBYWA SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W TERMINIE

OD 01.03.2014 – 31.03.2014 r.

w godz. 7.00 - 15.00

Dodatkowe informacje:

  • Uczniowie przyszłych klas pierwszych z naszego obwodu pobierają - Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.
  • Uczniowie przyszłych klas pierwszych z poza obwodu szkoły pobierają - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej + odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące sytuacji dziecka.
  • Uczniowie przyszłych oddziałów przedszkolnych wypełniają - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego + odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące sytuacji dziecka.
  • Dokumenty umieszczone są w plikach do pobrania lub do odbioru w sekretariacie szkoły.

Pierwszeństwo zapisu mają dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.


PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ UTWORZENIE
JEDNEGO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO.
Warunki przyjęcia dziecka do oddziału integracyjnego:

  • Podanie rodzica;
  • Orzeczenie o kształceniu specjalnym ze wskazaniem do klasy integracyjnej;
  • Rozwój umysłowy w normie;