Witaj na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w BochniREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS I

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ODBYWA SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W TERMINIE

OD 01.03.2014 – 31.03.2014 r.

w godz. 7.00 - 15.00

Dodatkowe informacje:

  • Uczniowie przyszłych klas pierwszych z naszego obwodu pobierają - Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.
  • Uczniowie przyszłych klas pierwszych z poza obwodu szkoły pobierają - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej + odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące sytuacji dziecka.
  • Uczniowie przyszłych oddziałów przedszkolnych wypełniają - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego + odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące sytuacji dziecka.
  • Dokumenty umieszczone są w plikach do pobrania lub do odbioru w sekretariacie szkoły.

Pierwszeństwo zapisu mają dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.


PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ UTWORZENIE
JEDNEGO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO.
Warunki przyjęcia dziecka do oddziału integracyjnego:

  • Podanie rodzica;
  • Orzeczenie o kształceniu specjalnym ze wskazaniem do klasy integracyjnej;
  • Rozwój umysłowy w normie;