Kontakt

logo dwojka1

Siedziba Stowarzyszenia:

Bochnia, Ulica Oracka 6

Telefon: (14) 648 00 78

Numer rachunku bankowego: 52 8589 0006 0260 0119 8665 0001

Nazwa banku: PEKAO SA o/Bochnia