Samorząd uczniowski

Świadomość własnej przeszłości

pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę.”

Jan Paweł II

 

 W roku tak podniosłej i ważnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni, podjął inicjatywę włączenia się do ogólnopolskiej akcji „BohaterON – włącz historię”, mającej na celu uczczenie i wyrażenie wdzięczności uczestnikom Powstania Warszawskiego.

              Po przypomnieniu historii Powstania wygłoszonej przez Dyrektora Szkoły Pana mgr Zbigniewa Solaka i prezentacji sylwetek bohaterów tamtych wydarzeń, uczniowie napisali 100 kartek zaadresowanych do uczestników powstania wyrażając w ten symboliczny sposób wdzięczność, pamięć i szacunek za patriotyczną postawę i podjęty trud obrony Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że udział w tym wydarzeniu i wyjątkowej lekcji historii przyczyni się do budowania prawdziwie patriotycznej postawy młodego pokolenia.