Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

4-17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe

1-6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca-31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

25- 27  maja  2021 r. Egzamin ósmoklasisty

1 czerwca 2021 r. Dzień Dziecka (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

4 czerwca 2021 r. 

Informacje uzupełniające 

29 stycznia 2021 r.- koniec  I okresu

25 maja 2021 r. – powiadomienie uczniów i rodziców o ewentualnych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych 

11 czerwca 2020 r. – przekazanie informacji uczniom i rodzicom o ustalonych przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania