Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

 

1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 - 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

15 - 28 luty 2021 r. Ferie zimowe

1 - 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

25 - 27 maj 2021 r. Egzamin ósmoklasisty