Opieka przedlekarska

GABINET PROFILAKTYKI

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

lic. Ewa Sokołowska

lic. Renata Węgrzyn

PONIEDZIAŁEK

8:00 - 15:00

WTOREK

8:00 – 14:00

ŚRODA

8:00 – 15:00

CZWRATEK 8:00 - 14:00

PIĄTEK

8:00 – 15:00