Przewodnik: Inkscape

Przewodnik: Inkscape

Przewodnik po Inkscape – darmowym, w pełni spolszczonym, otwartym programie do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować np. logo, plakaty, ulotki, wizytówki, layouty itp. Paleta możliwości i wygląd przyborników Inkscape zbliża go do odpowiedników komercyjnych, takich jak Corel Draw (od wersji 10) i Adobe Illustrator. Obsługują one bazowy format zapisu plików programu Inkscape, tzn. SVG, co umożliwia swobodne przenoszenie treści pomiędzy wymienionymi programami.

http://www.bibliotekapraktyczna.pl/download/BIB_przewodnik_Inkscape.pdf


Rysowanie łamanych i krzywych Béziera w programie Inkscape.

W programie Inkscape wybierz z przybornika narzędzie

Aby narysować krzywą kliknij w dowolnym miejscu ekranu i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki przeciągnij nią po ekranie (podobnie jak to robisz ołówkiem po kartce papieru). Powstanie w ten sposób nieregularna krzywa.

Możesz też narysować linię prostą. Wciśnij i puść lewy przycisk myszki, przesuń wskaźnik w inne położenie i ponownie naciśnij lewy przycisk myszki.

Narzędzie  pozwala również na rysowanie krzywych Béziera. Buduje się je w podobny sposób jak łamane z tą jednak różnicą, że tworząc kolejny punkt krzywej należy umiejscowić kursor w żądanym miejscu i trzymając wciśnięty LPM przesuwać kursor w celu uzyskania odpowiedniej krzywizny powstającego łuku. Pojawia się wtedy niebieski odcinek, który jest styczyny do punktu krzywej – tego w którym nastąpiło naciśnięcie LPM. Im dłuższy jest ten odcinek, tym bardziej tworzony łuk „przykleja” się do niego.


Narysowanie bardziej złożonych krzywizn z wykorzystaniem narzędzia  jest bardzo trudne. W praktyce rysuje się „z grubsza” kształt, a następnie dostosowuje się go wykorzystując narzędzie  służące do edycji ścieżek.

 


Krzywe i powierzchnie Béziera.

Grafika komputerowa jest jednym z ciekawszych działów informatyki. O jej przydatności nie trzeba Was pewnie przekonywać (szczególnie tych, którzy sporo czasu spędzają przy grach komputerowych). Dziś trudno już wyobrazić sobie grafika, projektanta, twórcę filmów animowanych czy efektów specjalnych, który może obyć się bez komputera i zaawansowanych programów graficznych. Często metody i algorytmy wykorzystywane do tworzenia na ekranie komputera realistycznie wyglądających obiektów, scen czy animacji są bardzo skomplikowane. Do podstawowych narzędzi grafiki komputerowej zalicza się m.in. krzywe i powierzchnie Béziera (szczegółowy artykuł o krzywych Béziera) , które są przez grafików często wykorzystywane w ich codziennej pracy.

Obraz grafiki wektorowej jest budowany z prostych figur geometrycznych takich jak proste, krzywe, prostokąty, koła. Narysowane linie w grafice wektorowej nazywamy krzywymi, ścieżkami lub wektorami. Praca z nimi polega na wstawianiu kolejnych punktów zakotwiczenia (węzłów) i budowaniu kolejnych segmentów (odcinków) linii. Najprostszym przykładem takiej ścieżki jest linia przedstawiona na rysunku 1.

Jeżeli chcesz uzyskać linię prostą to musisz tak ułożyć punkty kontrolne, aby leżały na linii łączącej oba węzły;

Rys.1

  • Gdy przesuniesz jeden z punktów kontrolnych tak, aby nie leżał na prostej łączącej dwa węzły, to wtedy segment „wybrzuszy” się w taki sposób, by w węźle segment był styczny do linii łączącej węzeł z punktem kontrolnym
  • Gdy oddalisz punkt kontrolny od węzła, to krzywa będzie „łagodniej” przechodzić przez węzeł.

Krzywa i jej węzły powstałe podczas jej tworzenia, rysunek2.

Rys.2

Rysunek 3 – Kaczuszka  składająca się z 32 krzywych Béziera (niebieskie kropki to punkty kontrolne wszystkich krzywych).

Rys.3