Informacje

Świetlica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni

pracuje w godzinach od 7.00 do 16.30

Mieści się na I piętrze w prawym skrzydle budynku. Posiada dużą sale w której prowadzone są liczne zajęcia:

  • zajęcia plastyczno-techniczne;
  • muzyczne;
  • teatralno-taneczne;
  • ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej;
  • zajęcia sportowe;
  • podstawy pracy z komputerem; – organizowane są spacery oraz wycieczki po okolicy;

Adres świetlicy:

32-700 Bochnia, ul. Oracka 6

tel.0 14 6123535 wew; 12

Do świetlicy uczęszczają dzieci młodsze z klas 0-III, których rodzice pracując nie mogą zapewnić im opieki. Azyl znajdują również starsi uczniowie z klas IV-VI czekający na autobus lub zajęcia dodatkowe.

Aby zapisać ucznia na zajęcia w świetlicy rodzic na początku roku szkolnego wypełnia kartę zgłoszeniową.

Wychowankowie świetlicy biorą udział w różnych konkursach na terenie szkoły i poza nią.

Wychowawcy świetlicy:

mgr Maria Nowak
mgr Judyta Plewa
mgr Katarzyna Zdeb
mgr Dorota Dobranowska
mgr Anita Radecka
mgr Marta Michniak
mgr Anna Kazior
mgr Magdalena Cerazy
mgr Daniel Widło

REGULAMIN ŚWIETLICY: Regulamin świetlicy

Dodaj komentarz