Dokumenty do pobrania!

Ważne dokumenty do pobrania:

1. Upoważnienie do obioru dziecka z świetlicy: up

2. Oświadczenie o samodzielnym wyjściu dziecka z świetlicy: sam

3. Podanie o objęcie opieką: op

4. Regulamin świetlicy szkolnej: reg1

5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2016/2017: zg1.